”Klubben” ble stiftet i 1994 p.g.a eierskap til et flyttbart dansegulv. Navnet fant Terje på ved bankskranken da leiekonto for felles leid låve på Sem skulle opprettes.

Sommeren -96 arrangerte vi vår første ”Storfest” – Woodstock. Året etter leide vi Farmen og bygde opp bilhallen i løpet av høsten. Siden har utbyggingen av Farmen PUB & Garage og arrangemangene våre utviklet seg.

De 7 som startet opp i -94 er fortsatt de opprinnlige 7. Dette vil vi med stor sannsynlighet fortsatt være i fremtiden.

BRE smykker seg med mottoet:

 

Norges mest pulserende amcar klubb.