Farmen Rådders ble stiftet i 2002 for å arrangere ”Farmen Rod & Kustom Party” og for å favneom andre leietagere på Farmen. F.R. består derfor av 8 personer og er nesten en storklubb i våre øyne.

Rod og Kustompartyet er også blitt et årlig fenomen og arrangeres i juni.

 

 

 

Rod og kustom Party 2002

 

Rod og kustom Party 2003

 

Rod og kustom Party på Farmen 25-27 juni 2004

 

Rod og kustom Party på Farmen 25 juni 2005